Meer tijd voor het herwaarderen van OOP- en directiefuncties

De cao po 2020 bepaalt dat vóór 1 augustus 2020 alle OOP en directiefuncties her gewaardeerd moeten worden. De sociale partners hebben met elkaar afgesproken dat, in verband met de coronacrisis, het actualiseren en herwaarderen van OOP- en directiefuncties langer mag duren indien nodig. Bijvoorbeeld omdat de medezeggenschap minder effectief functioneert op dit moment. Onder de voorwaarde dat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 in werking treden, mogen schoolbesturen en PGMR tot uiterlijk 1 november 2020 de tijd nemen voor een zorgvuldig proces om de OOP- en directiefuncties te actualiseren en herwaarderen.