Analyse in SER rapport ‘Kansrijke start’ wordt onderschreven, aanpak niet

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft op 10 juni 2021 het rapport “Een kansrijke start voor alle kinderen. Naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar” gepresenteerd.

Het rapport schetst een toekomst met integrale voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar en kinderopvang als inclusieve voorziening voor alle kinderen.

Onder meer de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de PO-Raad hebben op het SER advies gereageerd. In hun gezamenlijke reactie stellen zij onder meer dat de SER de urgentie en knelpunten goed bloot legt, maar het ontbreekt aan een juiste aanpak. Zo is er bijvoorbeeld kritiek op de door de SER voorgestelde overgangsperiode, omdat deze het nodeloos ingewikkeld maakt.

Laat een reactie achter