Begrotingsmodellen vanaf 2021 rechtstreeks aanschaffen

Het Steunpunt Passend Onderwijs van de VO-raad en de PO-Raad heeft onlangs laten weten dat men op 31 december 2020 de subsidiëring van de begrotingsmodules voor samenwerkingsverbanden beëindigt. De afgelopen jaren heeft het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) voor het primair- en het voortgezet onderwijs de ontwikkeling en updates van de begrotingsmodellen van (onder meer) Infinite Financieel bekostigd. In de eerste jaren alleen voor het voortgezet onderwijs en de laatste twee jaar ook voor het primair onderwijs.

Tot 31 december 2020 bekostigt het SPO de updates. Daarna stopt de bekostiging vanuit de subsidiemiddelen van het SPO. ‘De startfase van de samenwerkingsverbanden is voorbij; de markt kan nu z’n werk gaan doen’ zo schrijft het SPO. Dit houdt in dat u vanaf 2021 het begrotingsmodel rechtstreeks bij ons kunt bestellen.

Versie 8.0 van het model (begroting 2021 en meerjarenbegroting) komt dit najaar nog gewoon via het Steunpunt beschikbaar, evenals via onze eigen website, uiterlijk 30 september 2020.