Infinite Update – 16 juli 2020

Deze laatste editie van Infinite Update voor de zomervakantie is door de medewerkers van Infinite Financieel weer met veel plezier voor uw samengesteld. U leest onder meer over de definitieve bekostiging 2019-2020 van het primair onderwijs, een belangrijke brief van de minister over onderwijshuisvesting en voorgestelde wijzigingen in de Wet medezeggenschap onderwijs (onder meer met betrekking tot de begroting van onderwijsbesturen). Ook informeren wij u over onze controllers netwerken die in september weer van start zullen gaan en de Leergangen controlling in het onderwijs en controlling in de kinderopvang die in de loop van dit najaar (weer) van start zullen gaan.

De medewerkers van Infinite Financieel wensen u een goede zomerperiode toe! De eerstvolgende editie van Infinite Update verschijnt op 1 september 2020. Tussentijds informeren wij u via berichten op onze website over actueel bedrijfsvoeringsnieuws voor de sectoren onderwijs en kinderopvang.

Klik hier.