Bekostigingsbedragen materiële instandhouding 2021 gepubliceerd

De Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2021 is gepubliceerd. De regeling meldt een indexatie van 1,20%.

De leden van de Tweede Kamer kunnen, via een zogeheten voorhangprocedure, gedurende een termijn van 4 weken aangeven dat zij overleg wensen met de minister over de voorgestelde inhoud van de regeling. Als dit overleg ook daadwerkelijk resulteert in een wijziging van de regeling, wordt voor 1 januari 2021 de inhoud van de regeling gewijzigd en wordt de regeling opnieuw gepubliceerd.