2018 > 2019 verzuim OOP daalt, verzuim OP stabiel

Voion heeft het rapport verzuimcijfers VO 2019 gepubliceerd. Na drie achtereenvolgende jaren van lichte stijging, is het ziekteverzuim voor het onderwijzend personeel (OP) in het voortgezet onderwijs in 2019 met 5,6% gelijk gebleven aan 2018. Voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) is het ziekteverzuim, na vier jaren van stijging, in 2019 gedaald met 0,1% ten opzichte van 2018, naar 5,9% in 2019.

De meldingsfrequentie daalde voor het OP licht naar gemiddeld 1,7 keer en voor het OOP naar 1,2 keer. De gemiddelde duur van verzuim bleef gelijk voor zowel OP en OOP, respectievelijk 14 dagen en 18 dagen.

Er zijn ook verzuimcijfers per school beschikbaar via de VerzuimbenchmarkVO. In deze benchmark kunnen scholen de meldingsfrequentie en het verzuimpercentage vergelijken met dat van – qua type overeenkomstige –  andere scholen. In het rapport zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, verstedelijking, schoolgrootte en schooltype.