Belangrijke bijdragen aan evaluatie passend onderwijs verschenen

Het rapport ‘Centrale thema’s evaluatie passend onderwijs deel 2’ is verschenen. Deze rapportage van het Kohnstamminstituut maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek gefinancierde onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs (2014-2020) en betreft een onderzoek naar toewijzing van ondersteuning en hulp op maat, dekkend aanbod en het schoolondersteuningsprofiel, en competenties en ondersteuning van leraren.

Enkele conclusies uit het rapport zijn:

  • elk samenwerkingsverband organiseert de toewijzing van ondersteuning op eigen wijze, op basis van de keuzes voor middelenverdeling. Hierdoor zijn er verschillen tussen samenwerkingsverbanden maar er zijn geen aanwijzingen dat hierdoor ongelijkheid in toegang tot ondersteuning is ontstaan. Het is onduidelijk of hulp meer op maat is dan voorheen. Ervaringen van ouders op dit gebied zijn wisselend. De kwaliteit van de hulp is onder andere afhankelijk van vaardigheden van leraren.
  • er bestaat onduidelijkheid over wat een dekkend aanbod precies inhoudt. De meningen over het schoolondersteuningsprofiel zijn verdeeld. Dit document speelt volgens sommigen een positieve rol in de communicatie met ouders en bij schoolontwikkeling. Vaak lijken de schoolondersteuningsprofielen binnen een samenwerkingsverband echter veel op elkaar en zij leveren daardoor geen bijdrage aan het realiseren van een dekkend aanbod.
  • voor sommige groepen leerlingen wordt nog naar passende oplossingen gezocht en voor alle leerlingen geldt dat de leraar een cruciale rol speelt bij de realisatie van passend onderwijs. Ondersteuning van leerlingen, maar ook van leraren, is nog in ontwikkeling en heeft tijd nodig.

Samen met dit rapport zijn ook enkele andere rapporten aan de Tweede Kamer aangeboden.