Belastingdienst vraagt medewerking branche in toeslag-campagne

De kinderopvangbranche wordt gevraagd mee te werken aan een nieuwe campagne van de Belastingdienst. De campagne attendeert ouders er op wijzigingen voor de kinderopvangtoeslag tijdig door te geven aan de Belastingdienst, om fouten in berekeningen te voorkomen.

Deze campagne is onderdeel van diverse maatregelen die de Belastingdienst/Toeslagen doorvoert om de dienstverlening te verbeteren en ervoor te zorgen dat ouders elke maand het juiste bedrag ontvangen. De campagne is te zien op radio, tv, online en in printmedia en loopt tot 1 januari 2021.

Hulp van kinderopvangorganisaties wordt gevraagd voor een tweetal verbeteringen.

  • Werken met actuele gegevens van kinderopvangorganisaties.
    Vanaf 1 januari 2021 wordt het voor kinderopvangorganisaties verplicht om maandelijks opvanggegevens aan te leveren. Ter voorbereiding daarop is de afgelopen maanden aan alle kinderopvangorganisaties gevraagd om hiermee te beginnen. Bijna 80% van de kinderopvangorganisaties doet dit nu al. Met maandelijkse opvanggegevens kan de Belastingdienst ouders in de toekomst eerder een signaal geven als hun gegevens voor de kinderopvangtoeslag waarschijnlijk niet meer kloppen.
  • App Kinderopvangtoeslag.
    Op 2 juli 2020 is de app Kinderopvangtoeslag gelanceerd. Hiermee kunnen ouders snel en gemakkelijk wijzigingen doorgeven. Daarnaast kan de Belastingdienst hen met behulp van de door de kinderopvang aangeleverde gegevens (zie vorige bullet) ook een signaal geven via de app. Bijvoorbeeld als hun kinderopvangtoeslag waarschijnlijk niet meer klopt.

De Belastingdienst heeft ook een digitale toolkit (hulppakket) ontwikkeld. Deze kunnen kinderopvangorganisaties gebruiken om ouders te informeren over hoe het toeslagproces werkt en waarom het zo belangrijk is om wijzigingen meteen door te geven.