Nog tot 1 oktober compensatie eerder betaalde transitievergoedingen

Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 een transitievergoeding hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, hebben tot 1 oktober 2020 de tijd om hiervoor compensatie aan te vragen.

Zodra een werknemer twee jaar ziek is, mag een werkgever onder bepaalde voorwaarden de arbeidsovereenkomst beëindigen. Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers bij UWV een compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die bij een dergelijk ontslag zijn betaald. De werkgever moet deze compensatie aanvragen binnen zes maanden na de betaling van de transitievergoeding. 

De compensatieregeling geldt ook voor transitievergoedingen die zijn betaald in de periode vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020. Hiervoor geldt wel een overgangsregeling, die afloopt op 1 oktober 2020. Werkgevers hebben dus nog tot en met 30 september de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor eerder betaalde transitievergoedingen.