Branche voorschoolse educatie vraagt de minister om een tweede subsidieregeling

Branchepartijen in de sector voorschoolse educatie hebben minister Slob verzocht een tweede aanvraagtermijn in te stellen voor de subsidieregeling Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s Voorschoolse Educatie en deze uit te breiden tot en met de zomervakantie van 2021.

De subsidieregeling werd zomer 2020 ontwikkeld als reparerende maatregel na de bijna drie maanden durende coronasluiting in het voorjaar. Om VE-programma’s in te halen gaf de subsidie VE-aanbieders de mogelijkheid dit te doen in de schoolvakanties. Door kinderen met een VE-indicatie in de schoolvakanties extra ontwikkelingsstimulering te bieden, kon het verder oplopen van achterstanden worden voorkomen. Hiervoor trok OCW € 7 miljoen uit, waarvan slechts € 2 miljoen is benut.

Dit bleek, na rondvraag onder leden van de branchepartijen, onder andere veroorzaakt door de timing van de aanvraagtermijn, vlak ná de heropening en vlak vóór de zomervakantie. Organisaties hadden te weinig tijd om te polsen bij ouders of er animo was voor aanvullende VE-programma’s in de vakantie, de subsidieaanvraag in te dienen én de organisaties rond te krijgen.

Waar de aanvullende VE-programma’s wel gerealiseerd konden worden, werd positief gereageerd. Ouders waren blij met het aanbod, kinderen hadden het naar hun zin en pedagogisch medewerkers zagen de positieve effecten.

Organisaties geven dan ook aan dat zij graag gebruik zouden maken van een tweede aanvraagtermijn, wanneer het in de eerste aanvraagtermijn vanwege praktische obstakels niet is gelukt de subsidie aan te vragen.

Wel vragen de branchepartijen de minister om de subsidiebepaling dat er minimaal 5 peuters moeten deelnemen, te laten vervallen. Zo kunnen aan alle kinderen optimale kansen geboden worden.