Brief over NPO aan scholen en hun besturen

Op 24 maart 2021 heeft demissionair minister Slob een brief naar alle scholen en besturen gestuurd met meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), het investeringsprogramma om de gevolgen van corona in het onderwijs op te vangen. In de brief schetst Slob wat er tot de zomervakantie wordt verwacht van besturen en scholen en wat zij van het ministerie mogen verwachten. De brief gaat ook in op de financiën, de verantwoording en de monitoring. Ook is een tijdlijn opgenomen.