Subsidie aanvragen voor projecten maatschappelijke diensttijd

Voor onder meer scholen is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten in het kader van demaatschappelijke diensttijd  (MDT). De nieuwe aanvraagtermijn loopt tot 25 mei 2021, maar het voornemen een aanvraag in te dienen moet al uiterlijk 30 april 2021 gemeld worden.

De maatschappelijke diensttijd is er gekomen om jongeren in de gelegenheid te stellen zich vrijwillig in te zetten voor de samenleving. Ze geven bijvoorbeeld zwemles of organiseren een evenement met maatschappelijke meerwaarde. De gedachte hierachter is dat jongeren hun talenten kunnen ontdekken en dat goed burgerschap wordt bevorderd.

De subsidie voor scholen en andere partijen is bedoeld om een MDT-project op te zetten of een al bestaand project uit te breiden.