Congres ‘Bedrijfsvoering in verandering’ – 23 juni 2022 in Kamerik

Sinds 2007 ondersteunt, stimuleert en inspireert Infinite Financieel organisaties om een goede bedrijfsvoering en gedegen financieel management te realiseren.

Op 23 juni 2022 vieren we ons 15 jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan organiseren we een congres waarin de verbinding tussen de bedrijfsvoering en de realisatie van onderwijskundige doelen centraal staat. Controllers, overige financials, bestuurders, toezichthouders en managers uit de sectoren onderwijs en opvang nodigen wij van harte uit deel te nemen aan ons jubileumcongres.

Het congres start met een inspirerende lezing door Marc Mittelmeijer. Zijn boodschap is dat ook de bedrijfsvoering bepalend is voor de successen die organisaties boeken in het bereiken van hun strategische, onderwijskundige doelstellingen. Mittelmeijer was bestuurder bij diverse organisaties in het primair en voortgezet onderwijs. Thans is hij voorzitter College van Bestuur van CVO Rotterdam.

Daarna kunt u deelnemen aan workshops naar keuze. U heeft daarbij de keus uit een breed scala aan workshops verzorgd door wetenschappers en praktijkmensen, met bijvoorbeeld als thema’s:

 • Bedrijfsvoering als integrale verantwoordelijkheid van toezichthouders, bestuurders én professionals
 • Hoe creëer ik ruimte in mijn bedrijfsvoering ten gunste van mijn strategische doelen en budget?
 • Beter verantwoorden met de Verantwoordingsscan
 • De toenemende juridisering vraagt om actie van organisaties in onderwijs en opvang
 • Risicobeheersing of no risk no fun
 • Help! Ik moet als toezichthouder de doelmatigheid bewaken! Maar hoe doe ik dat?
 • Duurzaam en betaalbaar (ver)bouwen
 • Strategisch HRM bij krimp en fusie
 • Onder één dak: de uitdagingen van de bedrijfsvoering van organisaties voor onderwijs én opvang
 • Kansenongelijkheid bestrijden, ook vanuit de bedrijfsvoering
 • De kansen en risico’s van digitalisering van het onderwijs

Het congres wordt plenair afgesloten, waarna er nog een informeel samenzijn is.

Aanmelden kan vanaf heden via onze website.