Controller die fraude laat passeren ontslagen

Een controller van een scholengemeenschap die fraude van zijn bestuurder niet opmerkte, is terecht ontslagen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag bepaald.

In de beschrijving van deze casus valt onder meer te lezen:

  • de controller wist van herhaaldelijke pintransacties van de voormalige bestuurder, veelal tijdens de zomervakanties;
  • de controller wist dat de voormalige bestuurder beweerde dat hij sommige facturen die in of vlak voor de zomervakantie binnenkwamen vanaf zijn privérekening betaalde en dat verzoeker akkoord ging met verrekening daarvan middels genoemde pintransacties en overboekingen van de schoolrekening naar zijn privérekening, zonder te controleren of hij de facturen daadwerkelijk vanaf zijn privérekening betaalde;
  • de controller ging akkoord met het ruim achteraf inboeken van een factuur voor de werving en selectie van een nieuwe rector, terwijl hij wist of had kunnen weten dat er helemaal geen externe werving- en selectieprocedure geweest was;
  • de controller boekte facturen in de administratie in met zeer riante uitgaven voor scholing die de voormalige bestuurder in Engeland volgde, terwijl verzoeker wist dat de bestuurder niet de juiste procedure ten aanzien van het volgen van scholing had gevolgd;
  • dat al het bovenstaande geen reden was om vanuit zijn functie als controller deze werkwijze te melden bij de Raad van Toezicht of een vertrouwenspersoon.

De fraude kwam aan het licht toen de bestuurder ziek thuis zat en er een interim-bestuurder was aangesteld. Het bestuur van de scholengemeenschap onder leiding van de interimmer vond dat de controller schuldig was aan ernstig plichtsverzuim en ontsloeg hem. De controller vond dat onterecht en stapte naar de rechter. De voorzieningenrechter oordeelde uiteindelijk dat de controller beter had moeten opletten. De rechter nam in zijn oordeel de ernst van het plichtsverzuim mee, waardoor de fraude mogelijk was.