Eerste Kamer stemt tegen afschaffen fusietoets

De Eerste Kamer heeft medio juni het wetsvoorstel dat afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs regelde verworpen. Sinds 2018 gold, vooruitlopend op nieuwe wetgeving een lichtere procedurele toets. Dat bepaalde minister Slob in aanloop naar de afschaffing van het wetsvoorstel. De PO-Raad en de VO-raad gaan in gesprek met het ministerie van OCW over hoe de sector nu met toekomstige fusies moet omgaan.