Coulanceregeling indienen jaarstukken 2019

De deadline van 1 juli 2020 voor het indienen van de jaarstukken 2019 door onderwijsbesturen wordt gehandhaafd, maar er geldt een coulanceregeling. Dit houdt in dat in principe de jaarverslaggeving over 2019 met controleverklaring van de accountant, de elektronische gegevens over 2019 en de bekostigingsgegevens in de sector po of het OBO in de sector vo en mbo (inclusief het (de) bijbehorende assurance-rapport(en) van de accountant) uiterlijk 1 juli moeten zijn ingediend. Echter in bijzondere corona-omstandigheden kan vanaf 15 juni een verzoek uitstel tot worden ingediend. Het verzoek moet aan een aantal voorwaarden voldoen.