De eerste teldatum 1 februari

Dinsdag 1 februari 2022 luidt het begin van een nieuw tijdperk in. Voor de eerste maal worden dan de leerlingen in het primair onderwijs officieel geteld op 1 februari. Tot dusver was 1 oktober de officiële teldatum. Omdat het voortgezet speciaal onderwijs (op dit moment) nog tot het primair onderwijs behoort, heeft deze verandering ook gevolgen voor de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. De vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs gaat formeel pas per 1 januari 2023 in. Dan verschuift de bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar. De bekostiging in kalenderjaar 2023 is gebaseerd op de teldatum 1 februari 2022.

Samenwerkingsverbanden po

Voor de samenwerkingsverbanden po heeft de verandering als gevolg dat de leerlingenaantallen die bepalend zijn voor de baten en de verplichte afdrachten allemaal al op 1 februari geteld worden. Er is dus meer tijd om de (meerjaren)begroting voor het volgende kalenderjaar te maken.

Samenwerkingsverbanden vo

Voor de samenwerkingsverbanden vo geldt dit maar beperkt. In het voortgezet onderwijs blijft de teldatum 1 oktober. Dus deze samenwerkingsverbanden kunnen hun baten en hun verplichte afdrachten aan pro (en lwoo) pas na die datum bepalen. Alleen de verplichte afdrachten aan het vso kunnen eerder bepaald worden. Dit zal overigens maar van tijdelijke aard zijn, want in het Regeerakkoord van kabinet Rutte IV is opgenomen dat het vso deel uit zal gaan maken van het voortgezet onderwijs.

De tarieven (baten en verplichte afdrachten) waarmee in de (meerjaren)begroting 2023 gerekend moet gaan worden zijn nog niet bekend, dus men kan nog niet direct na de teldatum aan de slag.  

Meer informatie over de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs en de gevolgen voor de samenwerkingsverbanden po en vo is te lezen in een factsheet op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.