Maandelijks opvanggegevens delen verplicht per 1 januari 2022

Kort voor de jaarwisseling heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het maandelijks delen van opvang gegevens van elk ingeschreven kind door de kinderopvangorganisaties met de Belastingdienst/Toeslagen. Ongeveer 15% van de organisaties deed dit nog niet.

Het verplicht aanleveren van de opvanggegevens aan de Belastingdienst/Toeslagen is één van de manieren waarop de overheid het toeslagenstelsel wil verbeteren. Met actuele opvanggegevens kan de Belastingdienst/Toeslagen zien of ouders te veel of te weinig kinderopvangtoeslag krijgen.

Is er een groot verschil in wat ouders ontvangen en waar zij recht op hebben volgens de aangeleverde gegevens, dan wordt er contact opgenomen met ouders. Zij kunnen dan hun toeslag controleren en – indien nodig – aanpassen. De branchepartijen BK, BMK, BOinK en Voor Werkende Ouders hebben een document van vragen en antwoorden over het delen van de opvanggegevens gepubliceerd.