De subsidieregeling onderwijsregio’s 2025 is gepubliceerd – 12 juni 2024

Voor gebruik van deze subsidieregeling moet een plan van aanpak worden opgesteld dat voldoet aan de voorwaarden. De aanvraag van de onderwijsregio dient uiterlijk 15 oktober 2024 om 16.00 uur aangeleverd te zijn bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-i). Met de subsidieregeling voor 2025 werkt OCW toe naar een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s, als onderdeel van de aanpak van het personeelstekort. Anders dan in voorgaande jaren is er in 2025 alleen de mogelijkheid om als onderwijsregio subsidie aan te vragen en niet meer apart voor RAP-regio’s en/of voor partnerschappen SO&P. Daarnaast is in deze regeling 50% van de PBSS-middelen (regeling bijzondere bekostiging Professionalisering en Begeleiding Starters en Schoolleiders) overgeheveld naar de middelen voor de onderwijsregio’s. De resterende 50% van de PBSS-middelen gaat in 2025 nog direct naar de scholen, maar wat op termijn met dit deel van de middelen gebeurt is nog niet bekend. Onderwijsorganisaties moeten binnen hun onderwijsregio bespreken hoe zij deze middelen kunnen inzetten voor het versterken van de professionalisering en begeleiding van starters en schoolleiders.