Maximum uurtarieven 2025 bekend – 29 april 2024

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd bij Algemene Maatregel van Bestuur. Deze jaarlijkse indexatie zorgt ervoor dat de kinderopvangtoeslag in de pas loopt met de loon- en prijsontwikkeling.

De indexering van de uurtarieven per 1 januari 2025 is 4,83 %, maar hierop wordt vervolgens € 0,04 in mindering gebracht voor de bekostiging van een viertal beleidsmaatregelen. Tot slot worden de maximum-uurprijzen voor de gastouderopvang met € 0,21 extra verhoogd om de kwaliteit van gastouderopvang te verbeteren. De maximum uurprijzen zijn daarom als volgt:

Maximum uurprijs                                                 2024             2025

Dagopvang                                                              €10,25         €10,71

Buitenschoolse opvang                                        €  9,12         €  9,52

Gastouderopvang                                                  €  7,53         €  8,10

Met dit besluit wordt tevens invulling gegeven aan de eerste tranche van het ingroeipad richting een mogelijk nieuw financieringsstelsel. Met de eerste tranche wordt met name het vergoedingspercentage in de eerste kind tabel verhoogd door de kinderopvangtoeslag vanaf 2025 met € 429 miljoen te verhogen.

Omdat dit Besluit zo snel als mogelijk in werking moet treden, worden alle verplichte stappen in een korter tijdsbestek dan normaal gezet. Daarom is de duur van de internetconsultatie beperkt tot 1 week en inmiddels gesloten.

Meer informatie in deze link.