Definitieve regeling bekostiging 2024 gepubliceerd –5 juli 2024

De bekostigingsregeling van 5 juli die onder het kopje primair onderwijs is toegelicht, geldt ook voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In de regeling zijn de definitieve bekostigingstarieven 2024 opgenomen voor zware ondersteuning (geldend voor po en vo) en lichte ondersteuning (po). De bekostigingstarieven voor lichte ondersteuning vo (2024 en 2025) zijn opgenomen in de regeling van 11 juni, waarover wij in de vorige Update berichtten.

Hiermee zijn alle definitieve bekostigingstarieven voor 2024 bekend. Samenwerkingsverbanden die gebruik maken van het meerjarenbegrotingsmodel voor swv po en/of vo van Infinite Financieel kunnen de aangepaste bedragen verwerken op het bekostigingsblad van het model. Wanneer u als abonnee op het model hierbij ondersteuning wenst, kunt u zich melden via info@infinitebv.nl.