Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert gebruik socialemediaplatforms te heroverwegen – 13 juni  2024

Naar aanleiding van een vraag van een onderwijsinstelling adviseert de AP aan onderwijsinstellingen om alleen sociale media in te zetten als zij duidelijke afspraken maken met socialemediabedrijven over wat er met de gegevens van studenten en docenten gebeurt. Lukt het niet om zulke afspraken te maken, dan stelt de AP dat een onderwijsinstelling het betreffende sociale medium beter niet kan gebruiken. Voor meer informatie zie.