Drie subsidieregelingen kansrijke doorstroom po – vo

Scholen die één of meerdere heterogene brugklassen willen inrichten, doorontwikkelen, verbreden of verlengen (tot twee of drie leerjaren) kunnen tot en met 18 april weer de subsidieregeling ‘Heterogene brugklassen’ aanvragen. Zo kunnen scholen het selectiemoment uitstellen voor leerlingen die hier baat bij hebben. De gedachte achter deze en twee andere subsidieregelingen is dat door de schoolsluitingen en lesuitval in coronatijd de huidige  groep 8-leerlingen de afgelopen periode minder kansen hebben gehad om zich verder te ontwikkelen. Vooral voor leerlingen die vanuit huis minder ondersteuning kunnen krijgen bij het (online) leren, waren de gevolgen in veel gevallen groot. Sommige leerlingen kunnen er daarom – zeker ook in/na deze coronaperiode – belang bij hebben om aan het eind van het schooljaar in een brede brugklas geplaatst te worden. Zo krijgen ze langer de kans om zich te ontwikkelen en te ontdekken welk niveau hen het beste past. 

De subsidieregeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat werkt aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Per vestiging kan een vast bedrag van € 100.000 worden aangevraagd.

Naast bovenstaande regeling staan dit voorjaar nóg twee subsidieregelingen voor een kansrijke doorstroom open. Scholen kunnen tot en met 30 april subsidie aanvragen voor een doorstroomprogramma vmbo-mbo/havo of een doorstroomprogramma po-vo.