Ziekteverzuim werkt door in personeelstekort

De kinderopvangbranche kampt nog steeds met een groot personeelstekort. Dit blijkt uit kwartaalcijfers van Kinderopvang werkt! Deze ‘Quick-scan Arbeidsmarktontwikkelingen’ rapporteert tot en met februari 2022 en blikt vooruit tot en met juni 2022. Het aandeel werkgevers dat voor het resterende deel van het eerste kwartaal van 2022 een tekort verwacht, is nog steeds hoog.
Bij de dagopvang is dit 64%, in de bso is dit 72% en in de peuteropvang 47%. Het ervaren personeelstekort heeft vooral te maken met ziekteverzuim. 79% van de organisaties noemt dit als belangrijke oorzaak, een stijging van 26% sinds de vorige meting. En de gevolgen van corona worden sterk gevoeld. Het aantal medewerkers met coronaklachten die wachten op een coronatest of de uitslag ervan is met 50% gestegen, tot 72%.

Het aantal organisaties dat een tekort ervaart op de maandag, dinsdag en donderdag is iets afgenomen ten opzichte van september 2021. Terwijl het aantal met een tekort op de woensdag en vrijdag juist iets is toegenomen.

Sinds de vorige meting zijn er meer en langere wachtlijsten. In de dagopvang heeft ondertussen 90% van de organisaties een wachtlijst. In de bso is dit 74% en in de peuteropvang 52%. Een groot deel van de respondenten verwacht dat de trend van meer of langere wachtlijsten aan zal houden.

Organisaties proberen het personeelstekort vooral aan te pakken door het aannemen van medewerkers die nog in opleiding zijn, gevolgd door het werven van (meer) stagiair(e)s en het aannemen van medewerkers die nog een bijscholing nodig hebben  of samenwerken met mbo- of hbo-instellingen om (leer-/werk)vacatures vervuld te krijgen.