Experiment teambevoegdheid 10-14-initiatieven open voor aanmelding

Scholen die 10-14-onderwijs aanbieden kunnen zich tot 1 maart 2021 aanmelden voor deelname aan het ‘experiment teambevoegdheid 10-14’. Dit experiment is mogelijk op basis van wettelijke uitzonderingsgronden voor experimenten, en wordt gemonitord. Een tiental scholen werkt al met deze teambevoegdheid. Deze scholen worden ook gevolgd middels onderzoek, zodat OCW en anderen ook kunnen leren van wat deze scholen doen.

Met dit experiment wordt mogelijk gemaakt dat de leraren die betrokken zijn bij 10-14-onderwijs kunnen werken met een zogenoemde teambevoegdheid. In deze constructie zijn leraren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs dat zij geven, zonder dat iedere leraar hiervoor dezelfde bevoegdheden moet hebben. De verschillende individuele bevoegdheden van de betrokken leraren vullen elkaar aan. De bevoegdheden van de leraren gezamenlijk vormen de bevoegdheid van het team als geheel. Dit vergroot de inzetbaarheid van leraren over de onderwijssoorten heen, en biedt daarmee mogelijkheden om sectoroverstijgend te werken.