Extra aanvraagronde subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort

Regio’s die nog geen gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling gericht op het terugdringen van het lerarentekort door middel van een regionale aanpak kunnen tot 1 oktober 2021 alsnog een aanvraag doen. De minister van OCW heeft besloten een extra aanvraagronde toe te voegen aan de regeling.