Geld van Lerarenbeurs wordt overgeheveld naar brede bestrijding lerarentekort

Het ministerie van OCW heeft bekendgemaakt dat in 2020 geld van de subsidie Lerarenbeurs verschoven wordt naar de bredere bestrijding van het lerarentekort.

Eén van de maatregelen is om geld vanuit de Lerarenbeurs in te zetten voor de verdere versterking van ‘Samen opleiden’ via de opleidingsscholen. Ook heeft de Tweede Kamer een aantal amendementen op de begroting van OCW aangenomen, waardoor er meer geld gaat naar de regionale aanpak personeelstekorten in het onderwijs en de regelingen ‘Zij-instroom’ en ‘Onderwijsassistenten opleiding tot leraar’. De financiële dekking daarvoor heeft de Kamer gevonden in de onderuitputting van het budget voor de Lerarenbeurs. Al met al gaat het hierbij om een intensivering op de aanpak personeelstekorten in het onderwijs van € 28,5 miljoen 2020. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het budget van de regeling Lerarenbeurs voor 2020, dat hierdoor wordt bijgesteld van € 78 naar € 49,5 miljoen.

Met dit budget voor de Lerarenbeurs kunnen in 2020 alle ‘herhaalaanvragen’ (aanvragen voor een tweede of derde studiejaar) gehonoreerd worden. Dat betekent dat alle leraren die nu al een lerarenbeurs krijgen, hun opleiding met de beurs kunnen vervolgen of afmaken. Het budget voor de Lerarenbeurs dat vervolgens nog over is voor leraren die in 2020 willen starten met een bachelor- of masteropleiding, zal hierdoor beperkt zijn. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomstDe aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 30 juni 2020.