Gemeenten gaan eigen bijdrage ouders compenseren

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt drie miljoen euro beschikbaar voor gemeenten om kinderopvangorganisaties te compenseren voor het terugbetalen van de eigen bijdrage aan ouders die nu geen gebruik kunnen maken van VVE of de peuterspeelzaal.

Dat schrijft minister Slob (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer. Gemeenten kunnen hiermee kinderopvangorganisaties compenseren voor de eigen bijdrage van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en wel gebruik van gemeentelijke regelingen als Voorschoolse Educatie, voormalig Peuterspeelzaalwerk en de Sociaal-Medische Indicatie.

Kinderopvangorganisaties betalen deze eigen bijdrage weer terug aan de ouders, omdat zij als gevolg van de sluiting van de kinderopvang sinds 16 maart hier geen gebruik van kunnen maken.

Het streven is om alle ouders gelijk te behandelen, en dus ook gelijk te compenseren. Daarom zal de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten adviseren om kinderopvangorganisaties te compenseren in lijn met de compensatieregeling die afgesproken is voor ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen.