Gratis kinderopvang wordt twee jaar uitgesteld, kabinet bezuinigt voor het eerst in jaren – 26 april 2023

Het kabinetsplan om de kinderopvang bijna gratis te maken, wordt twee jaar uitgesteld en gaat pas in 2027 in.

Het lukt de sector niet om voldoende personeel te vinden als straks de vraag naar kinderopvang nog verder zal stijgen. Dat zal voor het kabinet waarschijnlijk ook leiden tot een veel te hoge prijs voor de opvang, is de vrees.

Een zorgvuldige invoering van het nieuwe stelsel is cruciaal voor zowel de ouders, de sector, als de uitvoerders, zegt minister Van Gennip (Sociale Zaken). Dat is volgens haar ook een les uit de toeslagenaffaire.

In het coalitieakkoord was afgesproken dat de wijzigingen in de kinderopvang in 2025 in zouden gaan. Het uitstel is een tegenvaller voor ouders, maar betekent een financiële meevaller voor het kabinet, dat voor het eerst in lange tijd op zoek is naar mogelijkheden om te bezuinigen. Het plan was dat de overheid bijna alle kosten voor de opvang voor zijn rekening zou nemen.

De inkomensafhankelijke toeslag die ouders krijgen voor de opvang gaat in 2025 en 2026 wel omhoog, al moeten de details van die maatregel nog worden uitgewerkt. De bedoeling is dat de vraag naar opvang daardoor zo geleidelijk stijgt dat de sector het kan bijhouden. Vanaf 2027 gaat de toeslag dan niet meer naar de ouders, maar direct naar de opvangorganisatie.