Groepsgrootte en leerling-leraarratio 2019

Jaarlijks publiceert het ministerie van OCW de resultaten van onderzoek naar de groepsgrootte en leerling-leraarratio in het primair onderwijs. In dít bericht vatten we samen wat het ministerie te melden heeft over het basisonderwijs en in de rubriek ‘samenwerkingsverbanden’ – verderop in deze Infinite Update – gaan we in op enkele verdiepende onderzoeken over het speciaal basisonderwijs.

De groepsgrootte in het basisonderwijs daalde ook in 2019 licht. Andere resultaten uit het onderzoek zijn:

  • er zijn (opnieuw) minder groepen met meer dan 30 leerlingen;
  • op grote scholen zijn de groepen gemiddeld groter;
  • in het noorden van Nederland zijn de groepen kleiner;
  • de leerling-leraar-ratio is stabiel.

Het rapport geeft ook informatie over de groepsgrootte op scholen met veel achterstandsmiddelen en de groepsgrootte in de vijf grote steden.