Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020

Door de tijdelijke sluiting op 16 maart 2020 van kindcentra, in het kader van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus, hebben peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie een extra risico gelopen op een verdere vergroting van hun achterstand. Deze subsidieregeling stelt middelen beschikbaar voor kindercentra die een inhaal- en ondersteuningsprogramma willen organiseren aanvullend op de voorschoolse educatie.