Handreiking bedrijfsvoering en financieel management swv passend onderwijs volledig geactualiseerd – 5 juni 2023

Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs is een volledig herziene verzie van de handreiking bedrijfsvoering en financieel management samenwerkingsverbanden passend onderwijs gepubliceerd. De handreiking legt uit hoe de bekostiging van samenwerkingsverbanden geregeld is en geeft adviezen over de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband en het goed inrichten van de planning & controlcyclus. Ook worden belangrijke aspecten van financieel beleid van samenwerkingsverbanden besproken. De handreiking sluit af met een ‘checklist bedrijfsvoering’.

Enkele adviseurs van Infinite Financieel voerden de redactie van de handreiking.