Handreiking samenwerking kinderopvang en onderwijs voor noodopvang

Scholen die het lesgeven én noodopvang verzorgen organisatorisch niet goed rond kunnen krijgen, kunnen ondersteuning krijgen van kinderopvangorganisaties. De noodopvang bij scholen zit op veel plekken vol en organisatorisch is het een grote uitdaging om online lesgeven te combineren met noodopvang. Kinderopvangorganisaties die ruimte hebben qua personele bezetting, hebben aangeboden scholen te ondersteunen bij de noodopvang van leerlingen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Om deze samenwerking goed vorm te kunnen geven is een handreiking ontwikkeld door branchepartijen BK, BMK en de PO-raad. De handreiking is afgestemd met de VNG en de ministeries van OCW en SZW.

In de handreiking wordt een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de samenwerking. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er heldere afspraken worden gemaakt over de kosten. Daarnaast wordt verwezen naar goede voorbeelden van regio’s waar kinderopvang en onderwijs al intensief samenwerken in de noodopvang, zoals Amsterdam en Den Haag.