Infinite Update – 19 januari 2022

De redactie van Infinite Update wil u ook 2022 eens per drie of vier weken voorzien van relevant nieuws over de bedrijfsvoering en het financieel management van schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en kinderopvangorganisaties. Daarbij wisselen wij praktische informatie af met informatie over beleidsontwikkelingen. Wij wensen u veel leesplezier!

Lees hier