Infinite Financieel verwelkomt Lisenka Beijer en Jesper Houwen

Op 17 januari 2022 heeft Infinite Financieel twee nieuwe medewerkers verwelkomd.

Lisenka Beijer is onze nieuwe office-manager. Zij is onder meer verantwoordelijk voor alle interne processen binnen het bedrijf. Ook verzorgt zij de externe communicatie en organiseert zij onze scholingsbijeenkomsten, zoals de controllersnetwerken en onze leergangen.

Jesper Houwen versterkt ons team van senior adviseurs. Voor zijn komst naar Infinite Financieel was hij werkzaam bij het ministerie van OCW. Hij gaf onder meer leiding aan het project Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs en was werkzaam op diverse andere dossiers in po en vo. Jesper gaat zich bij Infinite Financieel bezig houden met een breed scala aan adviesopdrachten, bijvoorbeeld op het terrein van bekostiging en allocatie, risicomanagement en organisatievraagstukken. Ook gaat hij bijdragen leveren aan de product- en dienstenontwikkeling van Infinite Financieel.   

We wensen Lisenka en Jesper veel werkplezier bij Infinite Financieel!