Nieuwe ronde subsidieregeling internationalisering

Ook dit jaar kunnen scholen in het primair en voortgezet onderwijs die werk willen maken van het thema internationalisering gebruik maken van de subsidieregeling ‘Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO-regeling, voorheen IPV-regeling).De subsidie kan onder meer worden aangevraagd voor het starten met tweetalig onderwijs (tto), het invoeren of (verder) uitwerken van internationaliserende onderwijsconcepten en het versterken van de samenwerking po-vo op het vlak van internationalisering. De regeling is dus bedoeld voor scholen die hun onderwijs en schoolbeleid verder willen internationaliseren. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het belangrijk dat de school een plan heeft om internationalisering te verankeren in het schoolbeleid of dit al heeft gedaan.

De subsidie wordt verstrekt op volgorde van aanvraag, tot het budget is bereikt.