Infinite Update – 3 november 2020

Op diverse belangrijke dossiers is in de afgelopen weken voortgang geboekt: er is duidelijkheid over de middelen Prestatiebox in 2021 en 2022, het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging po is ingediend en er is een onderhandelaarsakkoord verlenging cao po. Over deze onderwerpen en meer leest u in deze editie van Infinite Update.

Lees hier.