Infinite Update – 4 februari 2021

In de zes bekende rubrieken (algemeen, bijeenkomsten, voortgezet onderwijs, primair onderwijs, kinderopvang en samenwerkingsverbanden passend onderwijs) bieden wij u in deze nieuwe editie van Infinite Update weer informatie over de bedrijfsvoering en het financieel management van deze maatschappelijke organisaties. U leest over brieven van ministers, onderzoeken en praktische informatie. En over scholingsbijeenkomsten die wij organiseren.

Lees hier.