Modernisering Participatiefonds uitgesteld

Het bestuur van VfPf heeft moeten concluderen dat 1 augustus 2021 als invoerdatum voor de Modernisering Participatiefonds (Pf) niet meer haalbaar is. Wat de modernisering inhoudelijk en financieel betekent voor schoolbesturen primair onderwijs kan u nalezen in een eerder bericht in Infinite Update.

De Modernisering Pf is afhankelijk van de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving. De behandeling van het wetsvoorstel is uitgesteld tot na het verkiezingsreces en wordt pas vanaf 8 april 2021 hervat. Daarom moet de invoering van de Modernisering worden uitgesteld. Immers, als het nieuwe Reglement Pf per 1 augustus 2021 in gaat, dan hebben de schoolbesturen 4 maanden voorafgaand, per 1 april dus, al te maken met de inspanningsverplichting die kan gelden voor verlaging van de eigen bijdrage aan werkloosheidskosten.

Op dit moment is geen nieuwe invoeringsdatum bekend. Vermoedelijk wordt deze wel binnen enkele weken duidelijk. Voorlopig blijft het Reglement Pf in zijn huidige vorm geldig en verandert er niets aan het proces om werkloosheidskosten vergoed te krijgen.