Inspectie pleit voor passende wet- en regelgeving voor 10-14 onderwijs

Sinds 2017 bestaan er wettelijke mogelijkheden om sectordoorbrekend onderwijs aan leerlingen van 10 tot 14 jaar te verzorgen. De belangstelling hiervoor neemt toe. De Inspectie van het Onderwijs heeft hier onderzoek naar gedaan en hierover gerapporteerd.

De inspectie deed onderzoek naar 12 initiatieven. Het onderzoek laat zien dat de initiatieven niet alleen flink uiteenlopen op het gebied van groepssamenstellingen en onderwijsconcepten, maar ook in de onderzochte onderdelen van de onderwijskwaliteit. Er is aanleiding tot zorgen over de kwaliteitszorg bij het merendeel van de initiatieven. Het rapport toont ook goede voorbeelden. Bijvoorbeeld daar waar het gaat over doorlopende leerlijnen en leerlingbegeleiding. Navolging van deze voorbeelden biedt kansen voor de succesvolle verdere uitwerking van effectief 10-14 onderwijs en de waarborg van de kwaliteit ervan.

Daarvoor is wel nodig dat er een goede wettelijke verankering komt van deze specifieke onderwijssoort voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, zo stelt de inspectie. Alleen op basis daarvan kan de Inspectie van het Onderwijs adequaat toezien op de kwaliteit van dit sectordoorbrekende onderwijs en kunnen besturen daar passende verantwoording over afleggen. Wet- en regelgeving is nu vastgelegd voor de afzonderlijke onderwijssectoren, waaronder het primair (po) en het voortgezet onderwijs (vo). Leerlingen in de leeftijd tot en met 11/12 jaar vallen over het algemeen binnen het po en gaan daarna naar het vo. Het 10-14 onderwijs is bedoeld voor een groep leerlingen die normaal gesproken verdeeld is over deze twee onderwijssectoren, met elk eigen wet- en regelgeving. De huidige situatie zonder passende wet- en regelgeving voor sectordoorbrekend onderwijs kent de nodige risico’s en de meerwaarde in de vorm van een ononderbroken leerlijn voor de leerlingen is niet gegarandeerd.