Materiële bekostiging 2022: plus 3,01%

Voor de laatste maal zijn bekostigingsbedragen materiële instandhouding gepubliceerd. Voor de laatste maal, omdat de bekostiging primair onderwijs per 1 januari 2023 wordt vereenvoudigd. Er is vanaf dat moment geen afzonderlijke bekostiging materieel en personeel meer.

De bedragen voor 2022 stijgen met 3,01% ten opzichte van dit jaar. Deze stijging is gebaseerd op a. de werkelijke prijsontwikkeling in 2020, b. de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2021, c. de verwachte prijsontwikkeling in 2022.

Dit heeft geresulteerd in een bijstelling van 3,01% om op het prijsniveau voor het bekostigingsjaar 2022 te komen. De afzonderlijke vergoedingsbedragen voor het jaar 2021 zijn overeenkomstig dit percentage aangepast.