Jaarcijfers 2021 door DUO gepubliceerd – 18 oktober 2022

DUO heeft de door de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en de door de samenwerkingsverbanden aangeleverde jaarcijfers over 2021 verwerkt.

Zoals verwacht kon worden, hebben de scholen in 2021 meer geld ontvangen dan zij hebben uitgegeven. Dit is een logisch gevolg van de extra middelen die de scholen ontvingen, met name voor  het NPO. Pas halverwege 2021 was de hoogte van de NPO-gelden voor 2021 bekend en deze werden voorts pas eind 2021 uitgekeerd.

De Minister zendt volgende maand de jaarlijkse brief financiële verantwoording, nu over 2021, naar de Tweede Kamer. De PO-Raad en de VO-raad komen, eveneens in november, met een nieuwe sectorrapportage naar de Kamer, waarin zij nader ingaan op de financiële positie van de schoolbesturen.
Uit de jaarcijfers 2021 blijkt tevens dat de reserves van de samenwerkingsverbanden opnieuw geslonken zijn, met 29 miljoen euro meer dan de 24 miljoen euro afbouw in 2020. Dan nog blijft de daling onder de geplande afbouw van 62 miljoen euro. Ook de samenwerkingsverbanden ondervinden de effecten van onder meer de extra NPO-gelden.  De Werkgroep M23, een samenwerking van het Netwerk LPO, de Sectorraad swv vo, de VO-raad en de PO-raad, pleit er dan ook voor de afbouwperiode te verlengen en geen korting op de bekostiging van samenwerkingsverbanden toe te passen.