Kennissessie over ‘tijdelijk geen (straf)heffing bij eerder stoppen met werken’

Tijdelijk kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken over eerder stoppen met werken zonder dat de werkgever een extra (straf)heffing moet betalen. Die heffing bedroeg 52% van het bedrag dat gemoeid is met de afspraken (de zogenoemde RVU-heffing).  Vervroegd uittreden is geen automatisch recht, aangezien het niet in de cao’s po en vo is opgenomen. De werknemer kan aan de werkgever vragen om vervroegd uit te treden. Werkgever en werknemer kunnen hier vervolgens afspraken over maken. 

Een handreiking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Stichting van de Arbeid geeft meer informatie over de mogelijkheden. Daarnaast organiseren de VO-raad en de PO-Raad binnenkort een kennissessie over dit onderwerp (maar deze zijn al volgeboekt).