Tweede aanvraagronde subsidie ‘Extra hulp in de klas’

Het kabinet heeft besloten om € 240 miljoen extra beschikbaar te stellen voor een tweede aanvraagronde voor gelden die ingezet kunnen worden om in alle onderwijssectoren de gevolgen van de corona-crisis te bestrijden. Met de gelden kunnen hulp en ondersteuning geboden worden door de inzet van extra personeel. Voor onder meer het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

  • het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs;
  • het laten geven van gastlessen;
  • het inzetten van studenten;
  • de ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving van coronamaatregelen;
  • het inhuren van personen die toezicht houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal onderwijs door een leraar;
  • het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van leraren en ander personeel;
  • het werven, selecteren en organiseren van extra, tijdelijk personeel.

Scholen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) kunnen in het tweede tijdvak (mei 2021) subsidie per regio aanvragen via de penvoerder van de regio. Er kunnen geen nieuwe regio’s gevormd worden tijdens het tweede tijdvak. Een regio kan wel worden uitgebreid met een vestiging die in het eerste tijdvak nog niet heeft deelgenomen aan de regeling.

Er is in totaal € 240 miljoen beschikbaar, onder meer € 102 miljoen voor het po en € 56 miljoen voor het vo. In het po is het subsidiebedrag maximaal € 72 per leerling, in het vo maximaal € 62. De teldatum voor het aantal leerlingen per vestiging is 1 oktober 2019.