Kinderopvang levert belangrijke bijdrage aan verbetertraject kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer in december 2020 uitvoerig geïnformeerd over ontwikkelingen in de sector kinderopvang. In zijn brief gaat hij onder meer in op de rol die de sector speelt in een programma om de dienstverlening rondom de kinderopvangtoeslag te verbeteren en het aantal hoge terugvorderingen terug te dringen. De maatregelen worden in 2021 volledig uitgevoerd. De hoeksteen van het verbetertraject is eerder te signaleren en te communiceren naar ouders als er verschillen ontstaan tussen de kinderopvangtoeslagaanvraag en de daadwerkelijke situatie. Een groot deel van de hoge terugvorderingen ontstaat door een verschil in de door de ouder opgegeven en daadwerkelijk afgenomen opvanguren. Een belangrijk onderdeel van het verbetertraject kinderopvangtoeslag is de maatregel om kinderopvangorganisaties maandelijks gegevens over de afgenomen opvang aan de Belastingdienst te laten leveren. Ruim 80 procent van de kinderopvangorganisaties levert inmiddels deze gegevens aan. De sector levert zo een belangrijke bijdrage aan het verbetertraject. Met actuele gegevens over het gebruik van kinderopvang kan de Belastingdienst verschillen eerder signaleren en de juiste dienstverlening bieden aan ouders door hen tijdig op deze verschillen te attenderen. Het attenderen van ouders gebeurt onder meer in de nieuwe Kinderopvangtoeslagapp. Door ouders te stimuleren wijzigingen door te geven, wordt de kans op hoge terugvorderingen verkleind.

Het tweede hoofdthema van de verbetermaatregelen betreft het begeleiden van ouders met een grote kans op hoge terugvorderingen. Het gaat om ouders die een aanvraag voor kinderopvangtoeslag hebben ingediend en extra hulp nodig hebben bij het tijdig doorgeven van wijzigingen. Een persoonlijk begeleider gaat aan de slag met de ouder als deze er om vraagt, om er samen voor te zorgen dat de juiste toeslag wordt toegekend. Indien nodig wordt de ouder langdurig begeleid. Dit kan betekenen dat de begeleiding meerdere jaren doorloopt. Nadat in 2019 is onderzocht welke groepen ouders in aanmerking komen voor persoonlijke begeleiding en welke begeleiding het meest effectief is, is in 2020 de persoonlijke begeleiding daadwerkelijk gestart. Ouders die geïnteresseerd zijn in het krijgen van persoonlijke begeleiding, kunnen zich hiervoor opgeven via hun kinderopvangorganisatie. Deze heeft hiervoor een aanmeldformulier ontvangen.