Onderwijsinspectie positief over gemeentelijk toezicht op kinderopvang

Gemeenten houden toezicht op de kinderopvangvoorzieningen. Kinderen moeten zich namelijk in een veilige en stimulerende omgeving kunnen ontwikkelen als ze naar de kinderopvang of een gastouder gaan. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt vervolgens jaarlijks hoe gemeenten hun wettelijke taken rond toezicht en handhaving in de kinderopvang uitvoeren. Onlangs is het inspectierapport over 2019 verschenen.

De vier voornaamste conclusies uit het rapport zijn:

  • vrijwel alle gemeenten hebben de uitvoering van toezicht en handhaving van de kinderopvang op orde;
  • de sinds 2018 geldende kwaliteitseisen vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (Besluit ve) worden steeds beter nageleefd;
  • kinderopvangorganisaties maken op grote schaal gebruik van het aanbod de GGD een rol te laten spelen als de gemeente tekortkomingen constateert;
  • als gemeenten overgaan tot handhaving, houden zij rekening met de context.