Kleine werkgevers krijgen iets meer financiële ruimte van kabinet

Het kabinet treft enkele maatregelen om kleine werkgevers, ook in de kinderopvang, te ontzien. Dit heeft onder meer te maken met de premies voor de WAO en aanverwante regelingen, en een tegemoetkoming in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. In een wetsvoorstel dat aan de Tweede Kamer is aangeboden, wordt geregeld dat per 1 januari 2022 de zogeheten Aof-premie gedifferentieerd wordt naar grootte van de werkgever. Deze basispremie voor de WAO/IVA/WGA was tot nu toe voor alle werkgevers gelijk. Kleine werkgevers krijgen hierdoor een tegemoetkoming in de kosten van loondoorbetaling en ziekte. Het gaat om een extra verlaging van het Aof-tarief van 300 miljoen euro in 2022 en van 150 miljoen in 2023.

Vanaf 1 september 2021 wordt verder het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door het UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van een medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Deze wetswijziging biedt werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers.

Daarnaast gaan met name kleine ondernemers profiteren van een tegemoetkoming in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Werkgevers zijn verplicht het loon van een zieke werknemer de eerste twee jaar voor het grootste deel door te betalen. Ook is er een re-integratieplicht om werknemers weer aan het werk te krijgen. Deze verplichtingen vormen voor veel kleine ondernemers een drempel om werknemers aan te nemen. Minister Koolmees van SZW en de werkgeversorganisaties hebben daarom afspraken gemaakt die het eenvoudiger en goedkoper moeten maken om loon door te betalen bij ziekte.