Kwaliteit beleidsdocumenten verbeteren

Het Steunpunt passend onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad heeft een handreiking gepubliceerd die beoogt samenwerkingsverbanden te stimuleren en te helpen de kwaliteit van hun plannen, rapportages en verantwoordingen te verbeteren. De handreiking heeft betrekking op alle aspecten van de PDCA-cyclus. Linsey Perre en Rick de Wit van Infinite Financieel leverden een bijdrage aan het totstandkomen van de handreiking.