Trage vorderingen onderhandelingen cao vo

De VO-raad meldt trage vorderingen in de onderhandelingen over een nieuwe cao vo. In de afgelopen weken is regelmatig overleg gevoerd om tot oplossingen te komen. In kleine stappen wordt voortgang geboekt maar het lukt tot nu toe nog niet om tot een acceptabele overbrugging van de verschillen te komen. In de onderhandelingen staat een diversiteit aan onderwerpen op de agenda. Naast loon zijn dat onder andere de ketenbepaling, het convenant werkdrukverlichting en personeelstekorten, de beschikbaarheidstabel en taakbeleid. Andere belangrijke thema’s zijn de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en de schoolleiders.