Lancering en introductie meerjarenbegrotingsmodellen samenwerkingsverbanden po en vo

Eind september 2021 lanceert Infinite Financieel haar meerjarenbegrotingsmodellen voor samenwerkingsverbanden po en vo editie 2022 (versie 10.0). In dit bericht leest u over de wijze waarop de modellen beschikbaar komen. En u wordt uitgenodigd deel te nemen aan een bijeenkomst waarin de modellen geïntroduceerd worden.

We kiezen dit jaar voor introductiebijeenkomsten, omdat de aanstaande vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs, die op 1 januari 2023 wordt ingevoerd, gevolgen heeft voor alle samenwerkingsverbanden (po en vo). De overgang van de huidige bekostigingssystematiek (2022) naar de nieuwe vereenvoudigde systematiek (2023 en verder) kent een aantal belangrijke aandachtspunten bij het opstellen van de meerjarenbegroting.

Daarom organiseert Infinite Financieel twee informatiebijeenkomsten. Beide bijeenkomsten zijn op 1 oktober 2021.

  • Voor samenwerkingsverbanden po: 1 oktober 2021, 9:30 – 12:30, aansluitend lunch.
  • Voor samenwerkingsverbanden vo: 1 oktober 2021, 13:30 – 16:30, aansluitend een hapje en een drankje.

De bijeenkomsten worden gehouden in gebouw De Blend, vergaderzaal “Skybox” 5e etage, Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht. U kunt u voor de bijeenkomsten aanmelden via info@infinitebv.nl

Zoals eerder aangekondigd worden de modellen vanaf dit jaar niet meer gesubsidieerd door het Steunpunt passend onderwijs po en vo. U kunt bij Infinite Financieel een abonnement nemen op het model, voor een bedrag van € 795 per jaar, exclusief btw. Voor dit bedrag krijgt u jaarlijks de nieuwe versie en de tussentijdse updates die lopende het kalenderjaar worden uitgebracht bij aanpassing van de bekostigingsbedragen.

Voor samenwerkingsverbanden die een abonnement op ons meerjarenbegrotingsmodel afsluiten, is de bijeenkomst op 1 oktober 2021 voor 1 deelnemer bij de prijs inbegrepen. Andere belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom, tegen een vergoeding van € 95, exclusief btw.